Erik BekkeringUitgangspunt; de KLANT!

Klantgericht ondernemen: makkelijker gezegd dan gedaan?

Marketing is als vakgebied de laatste jaren volop in beweging.

De klant krijgt een steeds prominentere positie binnen bedrijven.

Tegelijkertijd maakt het topmanagement zich zorgen; de klant lijkt steeds minder voorspelbaar en wordt wispelturiger.

De vraag is of dit ook het geval is in uw situatie…

Heeft u inzicht in de diepere drijfveren van uw relaties?

Begrijpt u echt goed wat uw klanten wel of juist niet beweegt?

Het traditionele marketing denken vanuit massamarketing en bijbehorende massamedia verliest stap voor stap terrein aan een meer klantgerichte aanpak.

Hoe is vorm te geven aan deze nieuwe denkbeelden en werkwijze binnen uw organisatie?

Vaak zijn we bij het beantwoorden van deze vragen nog erg intern gericht en sterk met onze eigen product en diensten bezig.  Startpunt van denken is vaak ons eigen, intern gerichte referentiekader.

Wees eerlijk; hoeveel contact heeft u zelf nog met uw klanten?

Of is het contact met de klanten ‘gedelegeerd’ in de organisatie?

In uw organisatie zult u zich vaak bezighouden met diverse commerciële vragen:

  • Hoe goed ken ik mijn klanten?
  • Zijn mijn klanten nu werkelijk tevreden? Wie zijn mijn beste klanten?
  • Hoe kom ik aan waardevolle nieuwe klanten?
  • Hoe zit het met de kosten en baten van klanten?
  • Op welke manier kan ik het beste met klanten communiceren?
  • Hoe ga ik om met klant-reacties (klachten)?

En uiteindelijk: hoe organiseer ik mijn bedrijf rond de commerciële en klantgerichte processen?

Vergeten we niet om wie het allemaal gaat en wie uiteindelijk uw succes bepaalt: de klant?

Verander Management stelt de vraag; wie past zich aan wie aan, uw organisatie aan uw klanten of omgekeerd?

Het beantwoorden van die vraag is niet makkelijk, vooral wanneer het speelveld waarop de markt, uw concurrenten en uw klanten zich bevinden steeds van samenstelling verandert.

Een heldere strategie bedenken en voor deze strategie draagvlak creëren in de organisatie is al lastig genoeg maar is wel de basis voor uw latere succes.

Heeft uw organisatie de kennis en kunde in huis om een succesvolle uitvoering van deze strategie te garanderen?

Bent u in staat en bereid uw organisatie indien noodzakelijk aan te passen aan de gekozen commerciële strategie?