Cases

logo

I :Noordelijke Dagblad Combinatie

De vraag; wij willen samenhang en duidelijkheid in de verschillende strategieën die vanuit de holding en de werkmaatschappijen worden ontwikkeld. Daarnaast willen we dat zowel directie als het management goed doordrongen zijn van de prioriteiten en daar ook naar handelen.

dvhnbeeldmerk

Onze rol: Procesfacilitator en het inbrengen van ideeën onder het mom van “vreemde ogen dwingen”. Adviseren over opzet en uitvoering van de strategieaanpak en focus van projecten.

Het resultaat; na bijna een jaar samenwerking heeft het management een routemap gemaakt waarin het proces en de inhoud van de commerciële strategie zijn bepaald. Tevens is met een aantal projecten concreet een begin gemaakt. Deze worden op dit moment uitgevoerd.

rabobeeldmerkII :Rabobank Amsterdam

De vraag; wij willen een advies hoe de functies Marketing, Strategie en Communicatie een plaats kunnen krijgen binnen Rabobank Amsterdam. Daarbij moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de Rabobank organisatie.

Tevens verwachten wij advies en daadkracht bij de praktische vertaling naar het Marketingplan 2004. Tenslotte willen wij dat u ons begeleidt bij de uitvoering van het marketingplan en het ontwikkelen van een marketing- en communicatie aanpak. Ook verwachten wij van u een voorstel om de zichtbaarheid van het merk Rabobank in Amsterdam te vergroten.

Onze aanpak: kennismaken met interne klanten met als doel vast te stellen wat de verwachtingen zijn, zowel tijdens als na de interim-periode; praktische vertaling maken naar de prioriteiten van het Marketingplan 2004; kaders neerzetten voor het commerciële plan 2005 uitvoeren van een organisatiecheck voorstel bespreken met de Directie en Ondernemings Raad R, vanwege de gevolgen voor de organisatiestructuur (verankering)het vaststellen van de benodigde competenties en functie inhoudhet opstellen van een assessment van de medewerkers het inwerken van de nieuwe manager, komend van Rabobank Nederland

Het resultaat: na bijna tien maanden tijd een succesvol project (doel, planning, kwaliteit en inhoud en draagvlak voor de beleidsvoorstellen). De nieuwe afdeling is intern steviger op de kaart gezet en heeft met behulp van het commerciële ledenbeleid, de marketing en communicatiestrategie en door een aantal mogelijke partnerships met Amsterdamse marktpartijen ruime externe mogelijkheden gecreëerd om de groeistrategie succesvol uit te voeren.