VeranderManagement

e7ec50f1-1e78-4d0f-8a87-4ac9d073327d-mediumVerandermanagement

Onze stelling bij verandermanagement is dat

“ organisaties perfect georganiseerd zijn om de resultaten te krijgen zoals ze georganiseerd zijn, maar het begint met de medewerkers…”

Deze stelling impliceert dat om betere resultaten te krijgen, men structuur van de organisatie dient veranderen met als eerste prioriteit de medewerkers.

Wij hebben een brede ervaring in het leiding geven aan veranderingsprocessen om uiteindelijk te komen tot verankering van benoemde verbeterpunten in de eigen organisatie.

Wij maken gebruik van het “Organisatie Prestatie Model”, dat uit de volgende elementen bestaat:

Stap I: Business situatie

Stap II: Business Strategie

Stap III: Organisatie Bouw Elementen

Stap IV: Cultuur

Stap V: Business Resultaten

Onze aanpak bij verandermanagement is als volgt:

Als start voeren we een “organisatie health check” uit.

Hierbij wordt een vergelijk gemaakt tussen de huidige business resultaten met de voor de organisatie meest waarschijnlijke toekomstige business situatie. Met andere woorden; een vergelijk tussen “waar staan we nu” met “waar willen we naartoe?”

Tevens volgt een een beoordeling van de operationele bedrijfscultuur en waarden en een analyse van de “organisatie prestatie elementen” om de cultuur meer diepgaand te begrijpen.

Vervolgens een beschrijving van de huidige operationele strategie om de krachten te begrijpen die impact hebben op de “organisatie prestatie elementen”.

Tenslotte maken we een vergelijk tussen de huidige operationele strategie met de randvoorwaarden gesteld in de business situatie en een beoordeling of er gebieden zijn waarop congruent of juist niet congruent wordt gehandeld.

Als deze stappen afgehandeld zijn is de manager in staat om de huidige ‘gezondheid’ van de organisatie te beoordelen en zodoende ook de vinger op de zere plekken te leggen om met het veranderproces te beginnen.

Het uiteindelijke doel is om de verandering te VERANKEREN in de eigen organisatie.

Het gaat er tenslotte om te begrijpen waarom

“ organisaties perfect georganiseerd zijn om de resultaten te krijgen die ze verdienen!”